ПРОДУКТИ
Вътрешни гуми за електро- и мотокари
Вътрешни гуми за леки, лекотоварни и товарни автомобили и автобуси, индустриални и селскостопански машини, велосипеди и мотоциклети

 

Вътрешна гума размер   Тип на вентила Вид на каучука

Количество вътр. гуми в чувал

Inner tube size   Valve type Rubber type Quantity of inner tube in a bag
        бр./pcs
4.00/4.50-8   JS2 естествен/natural 50
5.00-8   JS2 естествен/natural 35
16x6/18x7-8   TR244 естествен/natural 35
6.00-9   TR75A естествен/natural 30
21x8-9   TR75A естествен/natural 30
6.50-10   TR75A естествен/natural 30
7.00-12   TR75A естествен/natural 30
23x5, 5.00-13   JS2 естествен/natural 30
8.15/65-15   TR75A естествен/natural 20
28x9-15, 8.15-15   TR75A естествен/natural 20
300-15   TR177 естествен/natural 15
?>