ПРОДУКТИ
Вътрешни гуми за товарни автомобили и автобуси
Вътрешни гуми за леки, лекотоварни и товарни автомобили и автобуси, индустриални и селскостопански машини, велосипеди и мотоциклети

 

Вътрешна гума размер Тип на вентила Вид на каучука

Количество вътр. гуми в чувал

Inner tube size Valve type Rubber type Quantity of inner tube in a bag
      бр./pcs
6.50/7.00-20 TR15 естествен/natural 15
6.50/7.00-20 TR75A естествен/natural 15
7.00/7.50-20 TR15 естествен/natural 15
8.25-20 TR77A естествен/natural 10
9.00-20 TR175A естествен/natural 10
10.00-20 TR78A естествен/natural 10
11.00-20 TR179A естествен/natural 10
12.00-20 TR179A естествен/natural 8
11.00-22 TR179A естествен/natura 8
?>