ПРОДУКТИ
Вътрешни гуми за лекoтоварни автомобили
Вътрешни гуми за леки, лекотоварни и товарни автомобили и автобуси, индустриални и селскостопански машини, велосипеди и мотоциклети

 

Вътрешна гума размер Тип на вентила Вид на каучука

Количество вътр. гуми в чувал

Inner tube size Valve type Rubber type Quantity of inner tube in a bag
      бр./pcs
8.25-15 TR75A естествен/natural 15
8.25-15/16 TR75A естествен/natural 15
6.00/6.50-16 TR15 естествен/natural 20
6.00/6.50-16 TR75A естествен/natural 20
7.00/7.50-16 TR15 естествен/natural 15
7.00/7.50-16 TR75A естествен/natural 15
?>