PRODUCTS
NOMENCLATURE

Вътрешни гуми и колани

I. За леки автомобили
   8.40-15, 215/90-15 7.50/8.00/8.40-15, 215-15,  225/235/70-15 TR13 (V2.01.1) - 15 в Чл
   175-15, 175/185/70-15 5.50/6.00-15, 175-15, 175/185/70-15 TR13 (V2.01.1) - 30 в Чл
   175/185-14, 175/185/70-14 6.00/6.40/6.50/6.70-14, 175/185-14, 175/185/195/70-14 TR13 (V2.01.1) - 30 в Чл
   155/165-13, 165/175/70-13 5.60/5.90/6.15/6.45-13, 155/165-13, 165/175/70-13 TR13 (V2.01.1) - 30 в Чл
   135/145-13, 155/70-13 5.20/5.50-13, 135/145-13, 155/70-13 TR13 (V2.01.1) - 30 в Чл
   145-12, 145/155/70-12 4.50/5.00/5.20-12, 145-12,  145/155/70-12 TR13 (V2.01.1) - 30 в Чл
   5.00-10, 145-10 5.00-10, 145-10 TR13 (V2.01.1) - 30 в Чл
   4.00/4.50-8 4.00/4.50-8 TR13 (V2.01.1) - 50 в Чл
II  За лекотоварни
   8.25-15/16 8.25-15, 8.25-16 TR75A - 15 в Чл
   7.50-16 7.50-16 TR75A - 15 в Чл
   7.50-16 7.50-16 TR15 (V2.01.2) - 15 в Чл
   6.00/6.50-16 6.00/6.50-16 TR75A - 20 в Чл
   6.00/6.50-16 6.00/6.50-16 TR15 (V2.01.2) - 20 в Чл
III За товарни
   12.00-20 12.00-20 TR179A - 8 в Чл
   11.00-20 11.00-20 TR179A - 8 в Чл
   10.00-20 10.00-20 TR78A - 10 в Чл
   9.00-20 9.00-20 TR175A - 10 в Чл
   8.25-20 8.25-20 TR77A - 10 в Чл
   7.00/7.50-20 7.00/7.50-20 TR15 (V2.01.2) - 15 в Чл
   6.50/7.00-20 6.50/7.00-20 TR75A - 15 в Чл
   6.50/7.00-20 6.50/7.00-20 TR15 (V2.01.2) - 15 в Чл
IV За мотокари
   300-15 300-15 TR177 - 15 в Чл
   8.25-15 8.25-15 TR75A - 15 в Чл
   8.15/65-15, 225/65-15 8.15/65-15, 225/65-15 TR75A - 20 в Чл
   23x5 (5.00-13) 23x5 (5.00-13) JS2 - 30 в Чл
   7.00-12 7.00-12 TR75A - 30 в Чл
   6.50-10 6.50-10 TR75A - 30 в Чл
   21x8-9 21x8-9 TR75A - 30 в Чл
   6.00-9 6.00-9 TR75A - 30 в Чл
   16x6/18x7-8 16x6/18x7-8 Z1.01.2 - 35 в Чл
   5.00-8 5.00-8 JS2 - 35 в Чл
   4.00/4.50-8 4.00/4.50-8 JS2 - 20 в Чл
V За селскостопанска т-ка
   7.00/7.50-20 7.00/7.50-20 TR15 (V2.01.2) -15 в Чл
   6.50/7.00-20 6.50/7.00-20 TR15 (V2.01.2) - 15 в Чл
   4.00/4.50/5.00-19 4.00/4.50/5.00-19 TR13 (V2.01.1) - 30 в Чл
   12.5/80-18 12.5/80-18 TR78A -10 в Чл
   10.00/11.00-16 10.00/11.00-16 TR218A - 15 в Чл
   9.00-16 9.00-16 TR15 (V2.01.2) - 15 в Чл
   7.50-16 7.50-16 TR15 (V2.01.2) - 20 в Чл
   6.00/6.50-16 6.00/6.50-16 TR15 (V2.01.2) - 20 в Чл
   4.00/4.50-14 4.00/4.50-14 TR13 (V2.01.1) - 30 в Чл 
new 6.00-12 6.00-12 TR13 (V2.01.1) - 25 в Чл
new 4.50/5.00-12 4.50/5.00-12 TR13 (V2.01.1) - 30 в Чл
new 4.00/4.50-12 4.00/4.50-12 TR13 (V2.01.1) - 40 в Чл
   5.00-10, 145-10 5.00-10, 145-10 TR13 (V2.01.1) - 30 в Чл
   4.00/4.50-8 4.00/4.50-8 TR13 (V2.01.1) - 50 в Чл
VI Колани
  13.00/14.00-24 - 5 във вр.
  11.00/12.00-20 - 10 във вр.
   9.00/10.00-20 - 10 във вр.
new 7.50/8.25-20 - 10 във вр.
new 6.50/7.00-16 - 10 във вр.
   8.15/8.25-15 - 10 във вр.
   23x5(5.00-13) - 10 във вр.
   7.00-12 -10 във вр.
   6.50-10 - 10 във вр.
   6.00-9 - 10 във вр.
   16x6/18x7-8 - 5 във вр.
   4.00/4.50/5.00-8 - 10 във вр.
 

Външни гуми

I. Външни гуми за селскостопанска техника

new 4.00-36 310 кг и 30 км/ч 4PR R-1 камерна
new 4.00-30 310 кг и 30 км/ч 4PR R-1 камерна
   8.3-22 1040 кг и 30 км/ч 8PR R-1 камерна
new 7.50-20 1020 кг и 30 км/ч 8PR F-2 камерна
   4.50-19 490 кг и 30 км/ч 6PR R-1 камерна
new 7.50-16 650 кг и 30 км/ч 8PR R-1 камерна
   6.50-16 565 кг и 30 км/ч 8PR R-1 камерна
new 6.50-16 565 кг и 30 км/ч 6PR R-1 камерна
new 10.0/75-15.3 1505 кг и 30 км/ч 14PR IMPL безкамерна
new 8.25-15 1360/1250 кг и 60 км/ч 14PR TBB01 камерна
new 5.00-15 430 кг и 30 км/ч 6PR R-1 камерна
   4.00-14 340 кг и 30 км/ч 6PR F-2 камерна
new 10.0/80-12 1400 кг и 30 км/ч 14PR IMPL безкамерна
new 6.00-12 405 кг и 30 км/ч 6PR R-1 камерна
new 5.00-12 335 кг и 30 км/ч 6PR R-1 камерна
new 4.00-12 320 кг и 30 км/ч 4PR F-2 камерна
new 5.00-10 310 кг и 30 км/ч 6PR R-1 камерна
new 5.00-10 430 кг и 50 км/ч 8PR шосейна камерна
new 4.00-10 250 кг и 30 км/ч 6PR R-1 камерна
new 4.00-8 225 кг и 30 км/ч 4PR R-1 камерна
   4.00-8 400 кг и 50 км/ч 8PR шосейна камерна
new 4.00-7 225 кг и 30 км/ч 4PR R-1 камерна
new 3.50-6 225 кг и 30 км/ч 4PR R-1 камерна
 
II. Външни гуми за индустриални машини
 
new 12.5/80-18 2650 кг и 30 км/ч 12PR G-2 безкам.
new 12.0-16.5 2020 кг и 25 км/ч 12PR L-2 безкам.
new 10.0-16.5 1780 кг и 25 км/ч 12PR L-2 безкам.
?>