ПРОДУКТИ
Вътрешни гуми за селскостопански и други селскостопански машини
Вътрешни гуми за леки, лекотоварни и товарни автомобили и автобуси, индустриални и селскостопански машини, велосипеди и мотоциклети

 

  Вътрешна гума размер Тип на вентила Вид на каучука

Количество вътр. гуми в чувал

  Inner tube size Valve type Rubber type Quantity of inner tube in a bag
        бр./pcs
  3.50-6 TR13 естествен/natural 50
  4.00-7 TR13 естествен/natural 50
  4.00/4.50-8 TR13 естествен/natural 50
  5.00-10, 145-10  TR13 естествен/natural 30
  4.00/4.50-12 TR13 естествен/natural 40
  4.50/5.00-12 TR13 естествен/natural 30
  6.00-12 TR13 естествен/natural 25
  4.00/4.50-14 TR13 естествен/natural 30
  6.00/6.50-16 TR15 естествен/natural 20
  7.50-16 TR15 естествен/natural 20
  9.00-16 TR15 естествен/natural 15
  10.00/11.00-16 TR218A естествен/natural 15
  12.00-16, 16/70-16 TR218A естествен/natural 12
  12.5/80-18 TR15 естествен/natural 10
  4.00/4.50/5.00-19 TR13 естествен/natural 30
  6.50/7.00-20 TR15 естествен/natural 15
  7.00/7.50-20 TR15 естествен/natural 15
  16.0/70-20 TR179A естествен/natural 4
  13.00/14.00-24 TR179A естествен/natural 5
  16.9/14-28 TR218A естествен/natural 3
?>